Thông tin

Chủ đầu tư Mã dự án
Địa chỉ Diện tích
Hạng mục Số tầng
Đơn vị thiết kế Công ty kiến trúc Housevn Năm thiết kế
Công năng
DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT KẾ : MÃ SỐ
DT mặt bằng (m2)
Số tầng/phòng

Quý vị có thể xem thêm xu hướng năm tại đây :