Thiết kế nhà ống

Nhà ống 5 tầng 60m2 hiện đại, NP-049

Nhà ống 5 tầng 60m2 hiện đại, NP-049

Nhà ống 4 tầng diện tích 5m6 x 12m2 hiện đại, NP-048

Nhà ống 4 tầng diện tích 5m6 x 12m2 hiện đại, NP-048

Nhà ống 5 tầng diện tích 75m2 bề thế, NP-047

Nhà ống 5 tầng diện tích 75m2 bề thế, NP-047

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tân cổ điển, NP-046

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tân cổ điển, NP-046

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tràn ngập cây xanh và ánh sáng, NP-045

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tràn ngập cây xanh và ánh sáng, NP-045

Độc đáo mẫu nhà lô phố 5 tầng sang trọng mặt tiền 5m tại Hải Phòng, NP-044

Độc đáo mẫu nhà lô phố 5 tầng sang trọng mặt tiền 5m tại Hải Phòng, NP-044

Nhà ống 3 tầng diện tích 84m2 phong cách độc đáo, NP-043

Nhà ống 3 tầng diện tích 84m2 phong cách độc đáo, NP-043

Nhà ống 4 tầng diện tích 60m2 hiện đại, NP-042

Nhà ống 4 tầng diện tích 60m2 hiện đại, NP-042

Nhà ống 3 tầng diện tích 6m5 x 14m7 sang trọng, NP-041

Nhà ống 3 tầng diện tích 6m5 x 14m7 sang trọng, NP-041

Hoành tráng nhà phố hiện đại 4 tầng 100 m2 cực đẹp tại Hải Phòng, NP-040

Hoành tráng nhà phố hiện đại 4 tầng 100 m2 cực đẹp tại Hải Phòng, NP-040

Nhà ống 4 tầng diện tích 4m8 x 20m tại Hải Phòng, NP-039

Nhà ống 4 tầng diện tích 4m8 x 20m tại Hải Phòng, NP-039

Nhà ống 4 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-038

Nhà ống 4 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-038